หลักสูตร KETSARA LOG ON

หลักสูตรนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดให้ถูกต้อง

สามารถนำไปใช้ได้ ในเรื่องชีวิตประจำวัน
และการงานของทุกท่าน ซึ่งจะได้ค้นหาเป้าหมาย
ในชีวิตตัวเอง เข้าใจตัวเอง และที่สำคัญ
คุณจะค้นพบสิ่งที่ตัวเอง ต้องการ อย่างแท้จริง !!

สิ่งที่คุณจะได้รับ :-
✔ การเรียน เพื่อรู้จักตนเอง
✔ พลังการคิดบวก
✔ คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
✔ หลักการทำา Being ให้ประสบความสำาเร็จ
✔ การก้าวข้ามความกลัว จนสามารถลงมือปฏิบัติได้
✔ การเปลี่ยนความเชื่อที่เหนี่ยวรั้ง เป็นความเชื่อที่ส่งเสริมตัวคุณ
✔ ระดับการคาดหวัง และระดับยอมรับ ในตัวคุณ
✔ 7 ขั้นตอน ในการวางเป้าหมาย เพื่อการบรรลุไปสู่ความสำาเร็จ

        

Facebook Comments